Kõik Eesti kõrgkoolid kokku annavad maailma mastaabis välja ühe mitte eriti suure ülikooli mõõtmed.  ( Mihhail Lotman )
Eesti ülikoolide eripära on see, et nad ei ole mõeldud tudengitele. Ülikoolid sõdivad alati meelsamini oma tudengite kui riigiga.  ( Peeter Kreitzberg )
Meie ülikoolide mõõdupuud asuvad Helsingis ja Stockholmis. Üha enam ka Oxfordis, Berliinis ja Harvardis.  ( president T. H. Ilves )
Tudengit ei murra miski, isegi mitte tudengivaimu puudumine.  ( Kertu Kalmus, EPL Online’i toimetaja )
Hea tudeng jõuab samal ajal kuulata, kirjutada, pingi alla sms-ida ja kolmanda silmaga meili lugeda.  ( Priit Pullerits )
Eestis on see viltu, et erasektor pole ära tabanud, et tudeng on tema teenimisvõimalus.  ( EMÜ rektor Mait Klaassen )
Suurrahvad saavad haridusega eksperimenteerida. Meid on nii vähe, et iga andekas inimene on kulla väärtusega.  ( Jaak Allik )
Noortele inimestele peaks olema eeskujuks Tartu, kus akadeemilised üliõpilased oskavad pidutsemisel selgelt piiri pidada.  ( Andrus Ansip )
Eelmine  Järgmine
September 2011

Kuulutused

KUULUTA SIIN! Tahad, et sinu kuulutust loeks iga päev sajad üliõpilased? Kuuluta Üliõpilaslehe veebiküljel.

Veel kuulutusi...
Meediakaart

» Reklaam paberlehes
» Reklaam veebiküljel
Eesti Üliõpilasleht on ajaga kaasaskäiv tudengileht, mis ilmub alates 1999. aastast ning on tänaseks sõnumitoojaks ligikaudu 68 000-le Eesti üliõpilasele. Reklaam Eesti Üliõpilaslehes on parim viis jõuda oma infoga üliõpilasteni.

REKLAAM

Reklaamtellimuse aluseks on SA Uliõpilasleht ja tellija vahel sõlmitud tellimiskiri ja/või leping. Tellimiskirjas palume näidata tellitava reklaami täpsed mõõdud, ilmumise kuupäev(ad) ja paiknemine ajalehes. Valmisreklaamid palume esitada digitaalselt (soovitavalt pdf formaadis) hiljemalt 1 nädal enne ilmumist. Meiepoolset kujundamist vajavad reklaammaterjalid palume esitada hiljemalt kaks nädalat enne ilmumise kuupäeva.

Reklaammaterjalid

FTP server: ftp.yliopilasleht.ee
Kasutajanimi: [email protected]lasleht.ee
Parool: adsads
E-post: [email protected]

Loe täpsemalt:
» Reklaam paberlehes
» Reklaam veebiküljel

KÜSIMUSI?

Sind oskab aidata SA Üliõpilasleht tegevjuht ja reklaamijuht Liisi Moosaar.
Tel: 5669 8660
E-post:

Vaata ka meediakaarti: yliopilaslehe meediakaart.pdf
Üliõpilaslehe toimetus: F.R. Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn, tel:6400427, faks:640 0502 .
Veebitoimetaja: . Reklaam: Struktuur Meedia