Tudengit ei murra miski, isegi mitte tudengivaimu puudumine.  ( Kertu Kalmus, EPL Online’i toimetaja )
Eestis on see viltu, et erasektor pole ära tabanud, et tudeng on tema teenimisvõimalus.  ( EMÜ rektor Mait Klaassen )
Meie ülikoolide mõõdupuud asuvad Helsingis ja Stockholmis. Üha enam ka Oxfordis, Berliinis ja Harvardis.  ( president T. H. Ilves )
Hea tudeng jõuab samal ajal kuulata, kirjutada, pingi alla sms-ida ja kolmanda silmaga meili lugeda.  ( Priit Pullerits )
Kõik Eesti kõrgkoolid kokku annavad maailma mastaabis välja ühe mitte eriti suure ülikooli mõõtmed.  ( Mihhail Lotman )
Eesti ülikoolide eripära on see, et nad ei ole mõeldud tudengitele. Ülikoolid sõdivad alati meelsamini oma tudengite kui riigiga.  ( Peeter Kreitzberg )
Suurrahvad saavad haridusega eksperimenteerida. Meid on nii vähe, et iga andekas inimene on kulla väärtusega.  ( Jaak Allik )
Noortele inimestele peaks olema eeskujuks Tartu, kus akadeemilised üliõpilased oskavad pidutsemisel selgelt piiri pidada.  ( Andrus Ansip )
Eelmine  Järgmine
September 2011

Kuulutused

KUULUTA SIIN! Tahad, et sinu kuulutust loeks iga päev sajad üliõpilased? Kuuluta Üliõpilaslehe veebiküljel.

Veel kuulutusi...
Eesti Üliõpilasleht

Eesti Üliõpilasleht on ajaga kaasaskäiv tudengileht, mis ilmub alates 1999. aastast ning on tänaseks sõnumitoojaks ligikaudu 65 000-le Eesti üliõpilasele.

Telli Eesti Üliõpilasleht siit!

Eesti Üliõpilaslehe eesmärk on hoolitseda selle eest, et Eesti üliõpilased teaksid, mis kõrgharidusmaastikul ning tudengielus toimub. Eesti Üliõpilaslehe sisukontseptsioonis on esmatähtsal kohal rahuldada kõiki oma lugeja infovajadusi. Eesti Üliõpilaslehe toimetuse kirjutamata motoks on teha iga lehenumber huvitavam, kvaliteetsem ja parem kui eelmine.

Eesti Üliõpilasleht kajastab tudengieluga seonduvat ja haridusringkondades toimuvat; pakub süvitsiminevaid persoonilugusid ja analüüse kui ka kergemaid olemuslugusid ning meelelahutust. Eesti Üliõpilasleht püüab olla tudengisarnane – tõsiseltvõetav ent vaimukas.

Rubriikidest ilmuvad igas lehenumbris: uudised, arvamus, välisuudised, persoon, tudengielu, kultuur jt. Kui uudiste ning arvamuskülgede puhul taotleb Eesti Üliõpilasleht eelkõige ajakirjanduslikku tipptaset, siis tudengielu külgedel püüab toimetus läheneda teemadele mänguliselt ja meelelahutuslikult.

Lisaks ilmutab Eesti Üliõpilasleht eri- ning lisalehti.

Eesti Üliõpilaslehest

Eesti Üliõpilaslehte levitatakse kõikide Eesti kõrgkoolide õppehoonetes, raamatukogudes, ühiselamutes jne

Ilmub: 8 korda aastas kuu teisel teisipäeval
Väljaandja: SA Üliõpilasleht
Tiraa¾: 8 000
Formaat: A3, värviline
Maht: 12 lehekülge
Trükk: Kroonpress

yliopilasleht.ee

2011. a ilmumisgraafik

8. veebruar
8. märts
12. aprill
10. mai

13. september
11. oktoober
8. november
13. detsember

SA Üliõpilasleht
Aadress:
Fr. R. Kreutzwaldi 4
10120 Tallinn
Tel: 640 0422, 640 0423
Faks: 640 0502
Registreerimiskood: 90008715

Liisi Moosaar, tegevjuht
[email protected]

Toimetuse üldaadress:

Toimetuse koosseis:

Kadri Inselberg, peatoimetaja

Väino Õun, küljendaja


 
Üliõpilaslehe toimetus: F.R. Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn, tel:6400427, faks:640 0502 .
Veebitoimetaja: . Reklaam: Struktuur Meedia