AINUS ÜLE-EESTILINE TUDENGILEHT

Väljaandest

Eesti Üliõpilasleht on ainus üle-eestiline tudengileht, mis ilmub alates 1999. aastast ning on tänaseks sõnumitoojaks ligikaudu 68 000-le Eesti üliõpilasele.

Eesti Üliõpilasleht kajastab tudengieluga seonduvat ja haridusringkondades toimuvat; pakub nii süvitsiminevaid persoonilugusid ja analüüse kui ka kergemaid olemuslugusid ning meelelahutust. Eesti Üliõpilasleht püüab olla tudengisarnane – tõsiseltvõetav, ent vaimukas. Eesti Üliõpilaslehe eesmärk on hoolitseda selle eest, et Eesti üliõpilased teaksid, mis kõrgharidusmaastikul ning tudengielus toimub. Eesti Üliõpilaslehe sisukontseptsioonis on esmatähtsal kohal rahuldada kõiki oma lugeja infovajadusi. Ajalehe toimetuse kirjutamata motoks on teha iga lehenumber huvitavam, kvaliteetsem ja parem kui eelmine.

Rubriikidest ilmuvad igas lehenumbris: uudised, arvamus, välisuudised, persoon, tudengielu, kultuur jt. Kui uudiste ning arvamuskülgede puhul taotleb Eesti Üliõpilasleht eelkõige ajakirjanduslikku tipptaset, siis tudengielu külgedel püüab toimetus läheneda teemadele mänguliselt ja meelelahutuslikult. Lisaks sellele ilmutab Eesti Üliõpilasleht aeg-ajalt ka tudengitele kasulikke erilehti.

Eesti Üliõpilaslehte levitatakse tasuta kõikides Eesti kõrgkoolides, mitmetes ühiselamutes, raamatukogudes, SEBE noortebussides, populaarsemates noorte lävimiskohtades ja mujalgi veel. Ajaleht ilmub iga kuu teisel teisipäeval, välja arvatud jaanuaris ja suvekuudel.

Eesti Üliõpilaslehe veebiväljaanne (yliopilasleht.ee) on arendatud eelkõige sooviga pakkuda Eesti tudengitele kasutajasõbralikku ja informatiivset veebikeskkonda, kust lisaks Eesti Üliõpilaslehes ilmunud artiklite kõrval saab lugeda ka värskemaid uudiseid jt tudengitele olulisi teateid. Veebileht on rõõmuga avatud ka tudengite omaloomingule: arvamuslood, uudised, fotod, videod ja veel paljutki muud, mida soovitakse teistega jagada, leiavad sellel oma kindla koha.